Privacy

Abonnement.nl, Abonnement.nu, Proefbonnement.nl, Proefabonnement.com, Proefabonnementpagina.nl, Vakbladen.nl en Abohelp.nl zijn websites van Crazy 88 Media B.V.

Ons uitgangspunt is dat u, als onze klant, volledige controle behoudt over het gebruik van uw persoonlijke gegevens. De door u opgegeven persoonsgegevens worden voortdurend en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. In de onderstaande gedragsregels kunt u lezen wat Crazy 88 Media met uw gegevens doet en wat u kunt doen als u niet wilt dat uw gegevens gebruikt worden om u in de toekomst te informeren over nieuwe producten en aanbiedingen.

Verzameling van gegevens

College Bescherming Persoonsgegevens website   In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), gevestigd te Den Haag onder het meldingsnummer 1428407. Het doel van deze gegevensverwerking is om u op de hoogte te houden van producten en diensten van Crazy 88 Media B.V. en van zorgvuldig geselecteerde adverteerders. Op ieder aanvraagformulier staat duidelijk aangegeven welke persoonlijke informatie Crazy 88 Media van u vraagt en verkrijgt. Crazy 88 Media gaat er van uit dat u vrijwillig en bewust deze gegevens invult om te profiteren van de desbetreffende actie of om u aan te melden voor de door u gewenste nieuwsbrief. U kunt zich op dit moment aanmelden voor nieuwsbrieven van Actiespecialist.nl, Abonnement.nl en Brochures.nl. Indien u niet langer een nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u uzelf op elk gewenst moment eenvoudig uitschrijven via een link onderin iedere e-mail nieuwsbrief.

Naast deze gegevens verzamelt Crazy 88 Media niet-persoonlijke gegevens. Voorbeelden hiervan zijn de door u gebruikte browser en via welke website of advertentie u op onze websites terecht bent gekomen. Deze informatie wordt alleen gebruikt voor het analyseren van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, zoals de meest gebruikt browser en effectiviteit van verschillende advertenties.

Tenslotte is het mogelijk dat een "cookie" op uw computer wordt geplaatst. Dit is een onschuldig stukje informatie dat ons in staat stelt u als klant te herkennen wanneer u opnieuw de website bezoekt om u beter van dienst te kunnen zijn, bijvoorbeeld door te herkennen dat u uit Nederland komt. De meeste browsers zijn ingesteld op automatische acceptatie van "cookies". Als u dit niet wilt kunt u deze instellingen veranderen. Alle "cookies" worden dan geweigerd of u een krijgt een waarschuwing wanneer u een "cookie" wordt aangeboden. Raadpleeg hiervoor het help-menu in uw browser.

Gebruik van gegevens

Crazy 88 Media verzamelt persoonsgegevens om meerdere redenen. Ten eerste zijn naam en adres noodzakelijk om door u bestelde producten/diensten of aanvragen naar u toe te sturen. Het e-mailadres gebruiken we om de verwerking van de aanvraag te bevestigen dan wel u de reden van de weigering (bijvoorbeeld "herhaald gebruik" of "foutief adres") mee te delen. Als u zich heeft aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven wordt uw e-mailadres gebruikt om deze nieuwsbrief naar toe te sturen.

Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief gaat ermee akkoord dat uw voor communicatie benodigde gegevens door Crazy 88 Media en door Crazy 88 Media zorgvuldig geselecteerde bedrijven gebruikt kunnen worden om u te benaderen met prijsvragen, commerciele aanbiedingen en informatie met betrekking tot de producten en diensten van deze zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Om dit zoveel mogelijk op uw interesses af te stemmen, kunnen we uw gegevens (laten) analyseren en combineren met andere bij Crazy 88 Media B.V. bekende gegevens en met gegevens van onze opdrachtgevers. Daarnaast worden uw gegevens niet identificeerbaar verwerkt in marktonderzoeksrapporten. Hierbij handelen we volgens de wet en regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens en de gedragscode van DDMA. Crazy 88 Media B.V. is lid van DDMA (branchevereniging voor dialoogmarketing).

Uw gegevens worden daarnaast in ieder geval gebruikt voor het analyseren van niet-persoons gebonden marktinformatie. Hiermee proberen we vragen te beantwoorden zoals "Welke steden zijn voor ons en onze leveranciers het meest interessant?", "Welke on-line advertenties werken het best?" en "Wat is de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen?". Op basis van deze geaggregeerde gegevens kunnen wij tevens onze website en aanbiedingen continu verbeteren. Tenzij u aangeeft hiertegen bezwaar te hebben (zie hieronder), kunnen uw gegevens tevens worden gebruikt om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld om u te vragen naar uw ervaring met het bestelde artikel, u een nieuwe aanbieding te doen of u op de hoogte brengen van veranderingen voor de websites van Crazy 88 Media.

Bescherming van gegevens

Crazy 88 Media zal geen persoonlijke informatie gebruiken en aan derden verstrekken tenzij u deze vrijwillig aan ons verstrekt. Als u niet wilt dat wij uw informatie opslaan in ons gegevensbestand en uw informatie enkel gebruiken voor het versturen van het gewenste artikel of de nieuwsbrief dan kunt u dit aan ons melden via e-mail naar info@crazy88media.com. Ook als u eerder persoonlijke informatie aan ons heeft verstrekt en u niet (langer) wilt dat wij deze informatie gebruiken, neem dan contact met ons op via e-mail of met een brief aan het bovengenoemd adres. Uw informatie wordt dan binnen een redelijke termijn uit ons gegevensbestand verwijderd.

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Het actuele privacybeleid kunt u hier op elk moment online raadplegen.

Keurmerken DDMA en EMMA

Privacy Waarborg website   De DDMA Privacy Autoriteit heeft geoordeeld dat de privacy wet- en regelgeving geborgd is binnen Crazy 88 Media B.V. en dat Crazy 88 Media daarom gerechtigd is het Privacy Waarborg te voeren bij haar marketinguitingen, bijvoorbeeld bij de e-mailnieuwsbrieven van Actiespecialist.nl, Brochures.nl en Abonnement.nl. Het Privacy Waarborg laat zien dat DDMA-leden op een zorgvuldige manier omgaan met persoonsgegevens. Privacy Waarborg is een onderdeel van DDMA, de branchevereniging voor dialoogmarketing.

EMMA-nl website   Crazy 88 Media is goedgekeurd voor het EMMA-nl keurmerk. De E-mail Marketing Associatie Nederland (EMMA-nl) behartigt de belangen van bedrijven die e-mail verzenden en als marketinginstrument inzetten en de belangen van bedrijven die daarbij faciliteren. EMMA-nl is het keurmerk voor professionele e-mailmarketing en is in maart 2003 opgericht door e-mailverzenders van op toestemming gebaseerde commerciele e-mail. Vanzelfsprekend hanteren de EMMA-nl leden het uitgangspunt dat e-mail alleen wordt verzonden als de ontvanger permissie heeft gegeven om gemaild te worden. Het EMMA-nl keurmerk staat voor betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.