Disclaimer

Abonnement.nu is een website van Crazy 88 Media. Crazy 88 Media besteedt uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde gegevens. Het is echter mogelijk dat zich fouten of onjuistheden voordoen. Crazy 88 Media en de aan haar gelieerde websites, ondernemingen en toeleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade (direct of indirect) als gevolg hiervan of van technische storingen.

Indien u een fout of onjuistheid opmerkt, meldt die alstublieft altijd en direct via service@abohelp.nl. Vermeld daarbij in ieder geval de webpagina (url) waarop u de fout hebt gezien. Bij voorbaat hartelijk dank!

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Crazy 88 Media is het niet toegestaan, creatieve concepten, aanbiedingen, informatie, beeldmateriaal en foto's, nieuwsberichten en/of berichtgevingen op enigerlei wijze te kopiëren.

Voor meer informatie over privacy, regelgeving en andere relevante zaken, bezoek ook onze service-site Abohelp.nl.